/ (IX. 8.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár

Mit kell tenni az adósságok felállítása érdekében

Mit kell tenni az adósságok felállítása érdekében. Account Options

A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló Fejezet 1. A Családi Csődvédelmi Szolgálat általános feladatai 1. A CsSz központi szerve a formanyomtatványok a továbbiakban: űrlap kitöltéséhez útmutatót is közzétesz.

mit kell tenni az adósságok felállítása érdekében

A keresőprogram elindításakor figyelmeztetés jelenik meg az adatok Are. A kijelölés kézhezvételét követően a CsSz területi szerv haladéktalanul továbbítja az adósságrendezés kezdeményezésére vonatkozó dokumentumokat a kijelölt CsSz területi szervhez, és erről értesíti az adóst, az adóstársat, az egyéb kötelezettet és a főhitelezőt.

A CsSz honlapjára történő hivatkozást a kormányzati honlapon is el kell mit kell tenni az adósságok felállítása érdekében. Ez a szabály irányadó akkor is, ha az adós lakóhelye vagy magyarországi tartózkodási helye megváltozik.

mit kell tenni az adósságok felállítása érdekében

A bírósági eljárás kezdeményezése érdekében a CsSz területi szerve intézkedik. Az adósságrendezési nyilvántartással összefüggő feladatok 7. Az ARE nyilvántartásba történő bejegyzéssel egyidejűleg szkennelt vagy digitalizált formában fel kell tölteni a bejegyzés alapjául szolgáló határozatot vagy más dokumentumot is az ARE nyilvántartás dokumentumtárába.

Melléklet II. A hitelezők biztosítékaival összefüggő rendelkezések 8.

mit kell tenni az adósságok felállítása érdekében

A hatósági nyilvántartásokkal összefüggő rendelkezések 9. Ha az adós és az adóstárs lakóhelye nem ugyanannak a területi szervnek az illetékességi területén van, az ügyet az adós lakóhelye szerint illetékes CsSz területi szervhez kell áttenni.

mit kell tenni az adósságok felállítása érdekében

Ha a CsSz területi szerv a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezésének benyújtására vonatkozó dokumentumokat postai úton kapta meg az adóstól, haladéktalanul nyilatkoztatja az adóst, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt nem nyújtott-e be párhuzamosan kérelmet a főhitelezőnél. A nyilatkozat beérkezéséig a CsSz területi szerve a dokumentumok átvételét függőben tartja, nemleges nyilatkozat esetén az átvételi elismervényt az adósnak megküldi.

Ha az adós úgy nyilatkozik, hogy az adósságrendezés kezdeményezése iránt kérelmet nyújtott be a főhitelezőnél is, a CsSz területi szerv a dokumentumokat erre történő hivatkozással továbbküldi a főhitelezőnek, és erről értesíti az adóst.

240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

Ebben az esetben az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának joghatásai az e bekezdés szerinti nyilatkozat CsSz területi szerv általi kézhezvételételét követő munkanap órakor beállnak, és a CsSz területi szerv az erről szóló igazolást haladéktalanul megküldi az adósnak. Az adósságrendezés főhitelezőnél történő kezdeményezésével összefüggésben a KHR-be történő adatszolgáltatással összefüggő feladatok A formanyomtatványt és az annak kitöltéséhez szükséges tudnivalókat a CsSz központi szerve közzéteszi azon az internetes felületén is, ahová a központi hitelinformációs rendszerbe történő továbbítás céljából a pénzügyi intézmények feltöltik az adósságrendezés kezdeményezésével összefüggő adatokat.

mit kell tenni az adósságok felállítása érdekében

Az adósságrendezés iránti kérelem és mellékleteinek a Családi Csődvédelmi Szolgálat általi megvizsgálása A hirdetményi rendszerrel összefüggő feladatok A megkeresés teljesítése, illetve a betekintés biztosítása ingyenes.

A megkeresésekre és azok teljesítésére vonatkozó adatokat a CsSz területi szerve nyilvántartja.

Folyamatban lévő végrehajtási eljárásokkal és végrehajtáson kívüli zálogértékesítésekkel összefüggő feladatok Intézkedések az adós halála esetén Az ügygondnok kirendelése iránt a CsSz illetékes területi szerve keresi meg a bíróságot. Bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás Sikertelen bíróságon kívüli adósságrendezés A családi vagyonfelügyelővel összefüggő szabályok A családi vagyonfelügyelő kijelöléséről a bíróság számára küldött értesítést a CsSz illetékes területi szervének vezetője írja alá.

Az értesítésben ügyszámként az adósságrendezési ügy ARE nyilvántartás szerinti ügyazonosító számát kell megadni.

Mit kell tenni az adósságok felállítása érdekében, Rendezvények

A bíróság számára meg kell küldeni a családi vagyonfelügyelő, annak helyettese és a szakmai munkacsoport tagjai összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatát is. A szakmai munkacsoport egyidejűleg több családi vagyonfelügyelő feladatellátását is támogathatja.

Bírósági adósságrendezési eljárással összefüggő hirdetmény Végrehajtási eljárásokkal összefüggő intézkedések Az adós halála a bírósági adósságrendezés alatt Eljárás megszüntetésének kezdeményezése A bírósági adósságrendezési eljárás lezárásával összefüggő intézkedések Mellékletének II.

mit kell tenni az adósságok felállítása érdekében